شهر بندری تیانجین چین ابتلای یک فرد به ویروس کرونا را به دنبال تماس با بسته های مواد غذایی منجمد در سردخانه تایید کرد.

به گزارش رویترز، شهر بندری تیانجین در شمال چین روز یکشنبه اعلام کرد پس از تایید ابتلای یکی از کارمندهایی که با بسته گوشت منجمد وارد شده از آلمان در تماس بوده، قصد دارد آزمایش هایی را روی برخی از سردخانه ها و کارکنان آن انجام دهد.

بر اساس اعلام دولت محلی بیمار یک کارمند مرد 38 ساله شاغل در یک شرکت مواد غذایی منجمد بوده که در 4 نوامبر با محصولات منجمد گوشتی که از آلمان وارد شده بود به ویروس آلوده شده است.

مقامات ضمن پلمپ این سردخانه با سه منطقه ای که محصولات منجمد زنجیره وار در آنها جابجا شده تماس گرفته اند. خوشبختانه آزمایش افرادی که کالاها را حمل کردند و با کارمند آلوده در تماس بودند منفی شده است، اما آزمایش از همسایگان و اطرافیان وی همچنان ادامه دارد.

این پرونده زمانی به جریان افتاد که شهر دژو واقع در شرق استان شاندونگ روز شنبه به تیانجین اطلاع داد که بسته بندی بیرونی برخی از گوشت های آلمانی از نظر ویروس کرونا مثبت است.

یک مقام دولتی تیانجین اذعان داشت گوشت های منجمد وارد شده از آلمان در تاریخ 19 اکتبر وارد بندر تیانجین شد و در تاریخ 4 نوامبر در سردخانه تخلیه و در 5 نوامبر به شهر دژو منتقل شده است که منطقه جدید مورد آزمایش قرار گرفته است. چندین محصول منجمد وارد شده به چین در ماه های اخیر از نظر آزمایش ویروس کرونا مثبت بوده است.

گمرک چین اعلام کرده است در صورت مثبت بودن آزمایش مواد غذایی منجمد، واردات از شرکت ها را برای مدتی متوقف می کند.

مترجم:الهه زارعی