غذا خوردن بیصدا

0 36

در ژاپن غذا خوردن بیصدا توهین به آشپز محسوب می‌ شود. یک ژاپنی مؤدب باید رشته‌ ها را باصدا هورت بکشد. هر چه صدای هورت کشیدن بلندتر باشد یعنی غذا خوشمزه ‌تر است.

در ژاپن غذا خوردن بیصدا توهین به آشپز محسوب می‌ شود. یک ژاپنی مؤدب باید رشته‌ ها را باصدا هورت بکشد. هر چه صدای هورت کشیدن بلندتر باشد یعنی غذا خوشمزه ‌تر است.<br/><br/><br/><br/>: <a target='_blank' href='http://www.tele-wall.ir/telegram/channels/view/Ajayebe_jahann' >@Ajayebe_jahann </a>

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

Connect with:آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب