مجموعه شعر های زیبا محمود دولت آبادی شماره یک

0 1,768

Image result for ‫محمود دولت آبادی‬‎

بگذر تابستان بگذر …(محمود دولت آبادی)

 

بگذر

تابستان

بگذر …

حال من با تو خوب نمی شود

پاییز

حال مرا خوب میشناسد …
((محمود دولت آبادی))

زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد …(محمود دولت آبادی)

 

ebsXA

 

زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد،

با حس نیرومند زنی.

و اگر دبه در می آورد، از آن است که

عشق هم برایش کافی نیست.

او بیش از عشق می‌طلبد، جان تو را
((محمود دولت آبادی))

ما را مثل عقرب بار آورده اند …(محمود دولت آبادى)

 

iJj0h

 

ما را مثل عقرب بار آورده اند؛مثل عقرب!

ما مردم صبح که سر از بالین ورمی داریم تا شب که

سر مرگمان را می گذاریم،

مدام همدیگر را می گزیم ..

بخیلیم؛بخیل!

خوشمان می آید که سر راه دیگران سنگ بیندازیم؛

خوشمان می آید که دیگران را خوار و فلج ببینیم.

اگر دیگری یک لقمه نان داشته باشد که سق بزند،

مثل این است که گوشت تن ما را می جود ..

تنگ نظریم ما مردم .. تنگ نظر و بخیل .. بخیل و بدخواه ..

وقتی می بینیم دیگری سر گرسنه زمین می گذارد،

انگار خیال ما راحت تر است ..

وقتی می بینیم کسی محتاج است،

اگر هم به او کمک کنیم، باز هم مایه خاطر جمعی ما هست ..

انگار که از سرپا بودن همدیگر بیم داریم!
((محمود دولت آبادى))

زخمی اگر بر قلب بنشیند …(محمود دولت آبادی)

 

 

ZR7bI

 

زخمی اگر بر قلب بنشیند ؛

تو ، نه می توانی زخم را از قلبت وابکنی

و نه می توانی قلبت را دور بیندازی

زخم تکه ای از قلب توست. زخم اگر نباشد ، قلبت هم نیست

زخم اگر نخواهی باشد ، قلبت را باید بتوانی دور بیندازی

قلبت را چگونه دور می اندازی ؟ زخم و قلبت یکی هستند
((محمود دولت آبادی))

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند …(محمود دولت آبادی)

 

 

mpsn_7682_981533558595642_7819644743340138982_n.jpg

 

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند

روز و شب دارد ،

روشنی دارد ،

تاریکی دارد ،

کم دارد ،

بیش دارد

دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده ،

تمام می شود بهار می آید …
((محمود دولت آبادی))

پیری به نظرم چیزی نیست …(محمود دولت آبادی)

 

 

xuac_10355863_1697885573770195_8827216683228481000_n.jpg

 

پیری به نظرم چیزی نیست

جز بی آیندگی ،

و اگر انسان دچار پیری زودرس می شود ،

برای این است که فردایی نمی بیند.
((محمود دولت آبادی))

گاهی باید از دیگران فاصله بگیری …(محمود دولت آبادی)

 

گاهی باید از دیگران فاصله بگیری

اگر اهمیت دادند ارزشت را خواهی فهمید

و اگر اهمیتی ندادند

خواهی فهمید کجا ایستاده ای…!
((محمود دولت آبادی))

 

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب