لطفعلی خان زند

0 401

لطفعلی خان آخرین پادشاه دوره زندیه ،پسر ارشد جعفر خان نوه برادری کریم خان زند است.او در نیمه شعبان ۱۲۰۳(ه ق)در سن بیست و سه سالگی بر تخت نشست.وی تمام مدت سلطنت گرفتار کشمکش با آغا محمد خان قاجاربود. براثر خیانت ابراهیم خان کلانتر شیراز به سال ۱۲۰۶(ه ق) به تصرف خان قاجار در آمد و سرانجام آخرین پادشاه زند در کرمان اسیر ،پس از کور شدن به تهران منتقل و به دستور خان قاجار به قتل رسید.

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب