شعب بانک مسکن – شیراز

0 448
نام شعبه شماره تلفن نمابر آدرس
مرکز شیراز ۲۳۳۶۹۶۸ ۲۳۰۳۱۴۲ خ کریم خان زند
خیرات شیراز ۲۳۰۰۷۶۰ ۲۳۰۱۱۵۰ خ لطفعلی خان زند چهارراه خیرات
ملاصدرا شیراز ۶۲۹۲۵۱۳ ۶۲۸۹۲۷۰ تقاطع قصردشت رحمت اباد
شوریده شیراز ۲۳۵۵۴۹۱ ۲۳۵۵۴۹۱ خ شوریده
امیرکبیرشیراز ۸۲۰۱۹۶۶ ۸۲۰۵۵۳۳ بلوارامیرکبیرجنب شرکت نفت
ساحل شیراز ۲۲۸۱۵۶۵ ۲۲۷۶۵۷۵ خ ساحلی شرقی محل اداره شرکت اب وفاضلاب
معالی ابادشیراز ۶۲۴۶۵۱۰ ۶۲۴۸۶۵۶ بلوارمعالی اباد روبروی سازمان مسکن سابق
شهید دکتربهشتی شیراز ۲۳۵۶۲۲۱ ۲۳۳۲۱۸۰ خ شهید بهشتی روبروی منوچهری
عدالت شیراز ۸۲۰۹۷۹۹ ۸۳۱۴۰۱۱ بلوارعدالت
ستارخان شیراز ۶۲۷۴۷۷۰ ۶۲۷۴۷۷۰ بلوارستارخان جنب سازمان مسکن
ارتش شیراز ۸۳۰۹۸۸۲ ۸۳۰۹۸۸۲ فلکه ارتش
ولیعصرشیراز ۲۲۲۴۸۱۱ ۲۲۲۴۸۱۱ میدان ولی عصرابتدای بلوارسلمان فارس
شهید باهنرشیراز ۸۲۲۳۹۸۷ ۸۲۲۳۹۸۷ بلوارشهید باهنرشمال
نصرشیراز ۷۳۰۶۴۷۱ ۷۳۲۲۱۵۸ بلوارابونصر
پاسداران شیراز ۸۲۳۰۹۶۰ ۸۲۳۰۹۶۰ بلوارپاسداران
عفیف ابادشیراز ۶۲۷۴۰۳۵ ۶۲۶۶۹۱۹ خ قصردشت سه راه عفیف اباد
سیبویه شیراز ۷۳۸۴۴۱۹ ۷۳۸۴۴۱۹ خ سیبویه جنب اداره بهداشت
فردوس شیراز ۲۲۲۴۸۰۰ ۲۲۲۴۸۰۰ خ فردوس حدفاصل سه راه مدبروچهارراه هجرت
فرصت شیراز ۷۲۰۱۴۱۹ ۷۲۱۵۸۹۵ خ فرصت شیراز
میدان دانشجو شیراز ۶۲۷۲۱۱۲ ۶۲۸۶۵۰۰ میدان دانشجو
بلوارصنایع شیراز ۶۲۵۹۵۰۶ ۶۲۵۹۵۰۷ بلوار میرزای شیرازی جنب بوستان علوی
فرهنگ شهرشیراز ۶۳۰۷۲۱۲ ۶۳۰۷۲۱۲ میدان معلم ابتدای بلوارشهید رجایی
شهرک گلستان شیراز ۶۲۱۶۳۷۰ ۶۲۱۰۴۴۶ شهرک گلستان فلکه دوم
اطلس شیراز ۲۲۸۱۰۷۷ ۲۲۹۰۸۵۷ میدان قائم
بلوارمدرس شیراز ۷۲۷۶۱۰۰ ۷۲۵۱۰۴۰ شیراز بلوارمدرس روبروی پارک فضیلت
پرستو شیراز ۸۲۳۶۴۵۵ ۸۳۲۷۰۰۴ شیراز بلوارامیرکبیربالاترازچهارراه کمربند
حافظ شیراز ۶۲۹۰۵۹۲ ۶۲۹۰۵۹۲ شیراز خ قصردشت خ رحمت ابادروبروی رستوران
رحمت شیراز ۸۳۴۰۱۹۳ ۸۳۴۰۱۹۳ شیراز بلواررحمت روبروی پمپ بنزین
فضل ابادشیراز ۷۲۵۲۰۸۶ ۷۲۵۲۰۸۶ شیراز بلوارمدرس نبش خیابان فضل اباد
احسان شیراز ۶۲۳۳۳۶۰ ۶۲۳۳۳۶۰ شیراز م احسان ابتدای خ معالی اباد
قصردشت شیراز ۶۳۱۹۰۳۱ ۶۳۱۹۰۳۱ شیرازخیابان قصردشت جنب مسجدالرسول
چهارراه بنفشه شیراز ۲۳۰۰۲۶۰ ۲۳۰۰۳۵۹ شیراز خیابان استقلال چهارراه بنفشه
باغ صفا شیراز ۲۳۴۲۱۱۶ ۲۳۴۲۱۱۷ شیراز میدان امام حسین خیابان

 

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب