شعب بانک ملت – شیراز

0 366
نام شعبه آدرس تلفن
پاساژ حقیقت خیابان زند، پاساژ حقیقت (کاخ نور) ۲۳۰۳۲۲۸ – ۲۳۰۳۲۲۹ – ۲۳۳۰۶۷۹
شهرک صدرا شهرک صدرا، بازار زندیه ۶۴۰۲۸۰۹
شیراز میدان شهدا، رو به روی دادگستری ۲۲۲۷۲۰۳ – ۲۲۲۷۳۰۵
بازار وکیل جنب بازار وکیل، نبش خیابان مسجد وکیل ۲۲۲۳۹۲۸ – ۲۲۲۸۳۸۱ – ۲۲۲۲۳۹۰
بولوار امیرکبیر بولوار امیرکبیر، رو به روی شرکت نفت ۸۳۰۹۹۴۲ – ۸۲۰۲۱۵۳ – ۸۲۱۷۱۴۳
خیابان توحید خیابان توح د، نبش پاساژ شعله ۲۲۲۸۱۷۹ – ۲۲۲۷۰۸۵ – ۲۲۴۳۲۸۸
خیابان زند خیابان زند، رو به روی انوری ۲۳۳۹۴۵۲ – ۲۳۳۲۰۵۸
خیابان سعدی خیابان سعدی ۲۲۲۷۰۸۳ – ۲۲۲۲۳۹۲
شهید بهشتی خیابان انقلاب، فلکه فرودگاه ۸۳۰۵۲۹۱ – ۸۳۰۳۳۲۴
لطفعلی خان زند خیابان لطفعلی خان زند، جنب بازار حاجی ۲۲۲۲۶۱۰ – ۲۲۲۱۰۴۶ – ۲۲۲۰۱۸۴
قصردشت خیابان قصردشت، رو به روی پوستچی ۲۳۵۱۰۲۵ – ۲۳۳۵۵۵۲
خیابان تختی خیابان تختی، رو به روی باسکول ۲۲۲۰۱۸۲ – ۲۲۲۰۱۸۳
میرزای شیرازی بولوار میزای شیرازی، نبش کوی قدس ۶۲۴۰۴۸۲ – ۶۲۴۹۵۲۵ – ۶۲۵۹۰۰۵
صنایع بولوار میرزای شیرازی، زیرگذر حسین آباد ۶۲۵۴۵۰۰ – ۶۲۵۹۰۰۱
عفیف آباد خیابان عفیف آباد ۶۲۶۰۲۰۹ – ۶۲۷۱۲۴۳
بولوار پاسداران بولوار پاسداران، رو به روی درمانگاه محمد رسول الله ۸۲۲۳۲۰۳ – ۸۲۲۳۲۰۴
آستانه خیابان حسینی، خیابان رو به روی آستانه ۷۲۸۸۱۵۰ – ۷۲۸۹۰۷۰ – ۷۲۸۹۱۰۰
خیابان وصال خیابان وصال شمالی، نرسیده به چهارراه خیرات ۲۳۵۷۴۴۶ – ۲۳۰۳۳۴۶
میدان دفاع مقدس میدان دفاع مقدس، ابتدای کوی زهرا ۷۲۵۱۹۶۸ – ۷۲۵۱۹۶۹
فلسطین خیابان قصردشت، نبش خیابان فلسطین ۲۳۰۲۶۹۲ – ۲۳۳۶۲۶۲
دروازه کازرون دروازه کازرون، ابتدای خیابان فخرآباد ۸۳۰۷۰۷۸ – ۸۲۰۲۹۹۳
چهارراه نواب صفوی چهارراه نواب صفوی، ابتدای بولوار عدالت ۷۲۸۵۶۱۴ – ۷۲۸۲۷۴۴
سه راه طالقانی خیابان لطفعلی خان زند، سه راه طالقانی ۲۲۴۶۲۷۳ – ۲۲۴۳۲۴۴
بولوار چمران ابتدای بولوار چمران (ابیوردی) ۶۲۸۶۳۹۱
شهرک سعدی ۲۰ متری حسینی، شهرک سعدی ۷۳۰۰۹۶۸ – ۷۳۰۴۰۰۵
گلشن کشن، خیابان انقلاب ۸۲۲۸۶۰۱ – ۸۲۲۶۷۶۳
چهارراه زند خیابان زند، چهارراه زند، جنب سینما ایران ۲۲۲۲۲۲۰ – ۲۲۲۲۷۷۸
خیابان دلگشا چهارراه دلگشا، جنب باغ دلگشا ۷۳۰۴۸۰۸ – ۷۳۰۹۰۳۷
بوستان ابتدای بولوار نصر، رو به روی جهانگردی ۷۳۰۵۰۱۱ – ۷۳۰۴۱۲۵
۳۵ متری فضیلت بولوار مدرس، خیابان فضیلت ۷۲۷۰۳۴۴ – ۷۲۵۱۰۱۴
چهارراه سینماسعدی ابتدای ۳۰ متری سینماسعدی، جنب داروخانه بابک ۲۳۵۰۱۵۸ – ۲۳۵۵۱۰۵

خیابان انقلاب

خیابان انقلاب (مشیر فاطمی)، بنیاد ۱۵ خرداد

۲۳۰۲۶۹۸ – ۲۳۳۶۶۲۴
شریعتی خیابان انقلاب، حد فاصل چهارراه اصلاح نژاد و فلکه فرودگاه ۸۳۰۷۲۸۱ – ۸۲۱۷۳۸۹
بولوار گلستان بولوار گلستان، رو به روی داروخانه ۷۳۱۰۲۹۷ – ۷۳۱۸۸۷۰
تکیه نواب خیابان لطفعلی خان زند، بین چهارراه مشیر و چهارراه نمازی ۲۲۲۲۱۰۲ – ۲۲۲۲۱۰۳
بولوار مدرس بولوار مدرس، نبش فضل آباد ۷۲۶۰۲۴۵ – ۷۲۶۲۰۴۶ – ۷۲۶۲۹۵۹
میدان آبیاری میدان آبیاری ۸۳۰۵۵۱۶ – ۸۲۰۴۴۶۴
پزشکی خیابان زند، نبش ۲۰ متری سینماسعدی ۲۳۳۰۵۴۵ – ۲۳۳۹۰۸۰
آزادی میدان آزادی (فلکه گاز) ۲۲۷۱۰۲۳ – ۲۲۹۳۱۸۸
کوی دانشگاه داخل خوابگاه ارم ۶۲۶۱۰۵۸ – ۶۲۷۲۲۶۸
جماران بولوار امیرکبیر، کوی جماران ۸۲۲۰۰۷۵ – ۸۲۲۲۱۸۳
فرهنگ خیابان طالقانی، نبش خیابان فرهنگ ۲۲۲۱۸۴۲ – ۲۲۲۴۹۵۳
سه راه انوری خیابان لطفعلی خان زند، سه راه انوری ۲۳۵۱۰۳۶ – ۲۳۳۵۰۰۷
کشاورزی جاده شیراز – مرودشت، دانشکده کشاورزی ۲۶۵۳۲۰۳ – ۲۶۵۳۲۱۳
شهید باهنر چهارراه ریشمک، اول باهنر جنوبی ۸۲۲۱۹۹۵ – ۸۲۲۷۵۸۷
شهید رجایی بولوار شهید رجایی، ایستگاه ۱۴ ۶۳۰۸۰۳۰ – ۶۳۰۵۱۷۸
میدان پیام خیابان شهید دوران، میدان پیام ۷۲۰۱۷۳۶ – ۷۲۰۰۰۷۳
خیابان بنی هاشمی خیابان بنی هاشمی ۷۲۸۷۹۸۲ – ۷۲۹۰۰۷۰
بولوار ارتش بولوار ارتش، نبش خیابان امام حسین ۷۲۹۲۶۴۱ – ۷۲۸۴۶۶۸
بولوار رحمت بولوار رحمت، نرسیده به میدان کوزه گری ۷۲۸۳۳۳۰ – ۷۲۹۰۰۳۵
سینا فلکه ارتش سوم، به طرف چهارراه تحو لی ۸۲۰۰۵۵۵ – ۸۲۰۰۶۶۶
عادل آباد بولوار عدالت، جنب زندان عادل آباد ۸۲۴۳۷۹۱ – ۸۲۴۳۷۹۳
بولوار هجرت بولوار هجرت، رو به روی درمانگاه آموزش و پرورش ۲۲۸۳۶۹۰ – ۲۲۸۰۸۳۲
ملاصدرا خیابان ملاصدرا ۶۲۶۲۵۰۶ – ۶۲۷۰۰۴۲ – ۶۲۸۶۱۱۰
میدان مرکزی جاده شیراز – فسا،میدان مرکزی تره بار ۷۲۱۴۰۷۶ – ۷۲۰۰۵۸۱
معالی آباد معالی آباد، رو به روی پاسارگاد ۶۲۵۴۴۰۰ – ۶۲۷۷۶۷۷
پردیس ز یرگذر قصردشت ۶۲۳۶۶۳۷ – ۶۲۵۳۰۰۸
اطلسی میدان اطلسی، جنب هتل اطلسی ۲۲۸۸۰۳۶ – ۲۲۸۸۷۸۲
وحدت ابتدای بولوار عدالت، رو به روی شهرداری منطقه ۴ ۸۲۰۳۴۰۰ – ۸۲۰۹۴۸۹
قاآنی خیابان قاآنی کهنه، رو به روی دانشگاه آزاد ۷۳۹۱۷۹۳ – ۷۳۹۴۰۱۱
نرگس خیابان قصردشت، رحمت آباد ۶۲۷۲۵۸۶ – ۶۲۸۴۶۵۰
خدادوست میدان ستارخان، بیمارستان دکتر خدادوست ۶۲۷۱۵۵۷ – ۶۲۸۵۰۱۰
بعثت بولوار بعثت ۶۲۶۵۰۵۱ – ۶۲۸۶۳۱۱
دنا ابتدای خیابان شهید دوران ۷۲۰۲۵۸۵ – ۷۲۱۷۱۵۰
میدان احسان میدان احسان ۶۲۴۹۶۰۵ – ۶۲۴۹۳۷۸
میدان معلم میدان معلم، اول ایمان شمالی ۶۳۰۲۰۳۲ – ۶۳۰۲۰۳۵
استقلال بولوار استقلال (زرهی)، رو به روی پادگان زرهی ۸۳۰۰۸۹۷ – ۸۳۰۲۳۴۷
جانبازان خیابان جانبازان (پودنک) ۷۲۱۷۱۷۴ – ۷۲۰۱۵۳۶
فردوسی خیابان فردوسی، مسجد سالار شهیدان ۲۲۴۷۶۱۷ – ۲۲۴۳۱۰۱
سلمان فارسی بولوار سلمان فارسی، رو به روی بیمه ایران ۷۳۰۹۲۹۹ – ۷۳۰۴۱۴۶
بولوار نصر بولوار نصر، ریاستی اول ۳ – ۷۳۱۲۹۲۰
میدان عدالت میدان عدالت (چهارراه زندان) ۸۲۰۶۶۳۰ – ۸۲۰۰۰۸۹
حافظ خیابان حر، جنب آتش نشانی ۲۲۸۳۲۸۲ – ۲۲۸۳۳۰۶
ارم خیابان آزادی، نبش خیابان ارم ۲۲۹۶۶۷۰ – ۲۲۹۶۰۹۷
ایمان شمالی ابتدای خیابان ایمان شمالی، بعد از فلکه قصردشت ۶۳۰۸۱۵۲ – ۶۳۰۳۶۵۵
شهرک گلستان شهرک گلستان، حد فاصل میدان اول و دوم ۶۲۱۱۱۲۸ – ۶۲۱۱۱۳۰
ترمینال باربری ترمینال باربری ۸ – ۸۳۲۴۰۰۵
شهرک سراج شهرک سراج ۹ – ۸۲۵۴۵۶۷
ارد یبهشت خیابان اردیبهشت، جنب نارنج و ترنج ۲۳۰۱۲۸۶ – ۲۳۳۹۹۴۳
خیابان هنگ خیابان هنگ، نبش ۱۲ متری ۲۳۳۲۰۲۶ – ۲۳۵۵۵۹۳
چهارراه گمرک خیابان انقلاب، چهارراه گمرک ۲۳۴۱۸۰۰ – ۲۳۴۳۹۱۵
گلدشت معالی آباد گلدشت معالی آباد، رو به روی شهرداری ۶۲۵۱۲۰۴ – ۶۳۵۳۴۵۰
قدوسی غربی قدوسی غربی ۶۳۰۲۰۳۱ – ۶۳۱۲۰۲۲
مهر قصردشت خیابان قصردشت، رو به روی خیابان مهر ۶۲۶۱۶۳۹ – ۶۲۸۴۷۱۲

 

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب