شعب بانک کشاورزی شیراز

0 1,898
نام شعبه تلفن نمابر آدرس
شیراز ۲۳۰۴۰۸۰ – ۲۳۴۲۵۵۵ ۲۳۴۲۵۵۴ – ۲۳۰۶۲۹۳ – ۲۳۳۴۲۶۵ -۲۳۰۱۱۷۱ – خیابان زند – روبروی پاساژ شهرشب
شوریده شیراز ۲۳۴۰۹۴۱ – ۲۳۴۰۹۷۰ خیابان شوریده شیراز (سیمتری سینما سعدی) جنب بیمارستان کسر
سازمان جهاد کشاورزی ۸۲۰۹۰۵۲ ۸۳۰۹۰۵۲ خیابان نادر ( شریعتی )
عفیف‌آباد سازمان تعاون ۱۳ – ۶۲۸۶۲۱۲ ۶۲۸۶۲۱۱ خیابان قصردشت – مقابل خیابان عفیف آباد
شریعت شیراز ۲۳۵۳۳۲۶ ۲۳۵۸۶۸۹ خیابان شریعتی – باسکول نادر
شهرک سعدی شیراز ۷۳۰۸۷۴۲ ۷۳۰۸۷۴۲ خیابان بیست متری سعدی – جاده شیراز – خرامه
مدیریت فارس ۲۲۹۸۸۵۳ اول خیابان ارم – ساختمان جهاد کشاورز فارس
دروازه کازرون ۷۲۹۴۲۹۲ – ۷۲۹۸۰۲۰ ۷۲۸۲۶۸۶ دروازه کازرون – رو به رو درمانگاه قائم
سلمان فارسی ۷۳۰۴۳۷۱ – ۷۳۰۴۲۶۰ ۷۳۰۴۲۶۰ خیابان سلمان فارسی – ( پیرنیا )
امیرکبیر ۸۲۱۱۴۲۸ – ۸۲۱۱۴۲۹ ۸۲۱۱۴۲۷ بلوارامیرکبیر
تره بار شیراز ۷۲۱۴۰۷۷ ۷۲۱۴۰۷۷ کیلومتر ۵ جاده شیراز فسا – میدان تره بار شیراز
لاله شیراز ۸۲۰۹۰۵۱ – ۸۳۱۴۲۰۳ ۸۲۱۹۵۹۱ – ۸۳۱۴۲۰۲
ستارخان شیراز ۲۲-۶۲۷۳۵۲۱ میدان ستارخان

 

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب