آدرس و لیست مهمانپذیرها و مهمانسراها شیراز شماره یک

0 229
نام تعداد تخت تلفن آدرس
۲۲ بهمن ۴۳ ۲۲۴۲۰۷۰ شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، نرسیده به فلکه مصدق
آبادان ۴۵ ۲۲۲۷۵۳۷ شیراز، خیابان طالقانی
آرامش ۵۰ ۲۲۴۰۷۰۳ شیراز، خیابان سعدی
آزادی ۲۵ ۲۲۲۳۰۴۵ شیراز، خیابان حضرتی، بازار زرگرها
آسیا ۶۰ ۲۲۲۴۲۶۴ شیراز، خیابان تختی
آل اشرف ۶۸ ۲۲۴۴۹۲۴ شیراز، دروازه اصفحان، خیابان تیموری
ابوذر ۴۰ ۲۲۴۵۹۶۲ شیراز، چهار راه مشیر، اول قاآنی کهنه
احمدی ۳۵ ۷۲۹۴۱۷۳ شیراز، خیابان حضرتی
اردیبهشت ۵۰ ۲۲۲۷۳۵۱ شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، سه راه طالقانی، جنب مسجد ضراب بیگ
ارم ۷۰ ۲۲۲۲۲۰۳ شیراز، چهار راه پیروزی، پاساژ امام خمینی
اروند رود ۱۰۴ ۲۲۴۲۰۴۱ شیراز، فلکه شهرداری، خیابان دهنادی
استقلال ۵۰ ۲۲۲۷۷۲۸ شیراز، فلکه شهرداری، خیابان دهنادی
اسعدی ۱۱۰ ۲۲۴۹۲۵۸ شیراز، دروازه اصفحان، کوچه افراسیابی
اسلامی ۵۰ ۷۳۹۳۰۱۸ شیراز، خیابان حضرتی، پاساژ بلور و چینی
اصفحان ۹۱ ۲۲۲۵۴۳۴ شیراز، فلکه شهرداری، ابتدای خیابان پیروزی
اعتماد ۴۸ ۲۲۴۵۸۶۴ شیراز، دروازه اصفحان، کوچه افراسیابی
اقبال نو ۵۱ ۲۳۳۵۱۵۳ شیراز، چهار راه مشیر، اول قاآنی کهنه
البرز ۵۴ ۲۲۲۷۸۳۵ شیراز، خیابان زند، میدان مولا، اول زیرگذر

 

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب