آدرس و لیست هتل و هتل آپارتمان های شیراز شماره یک

0 214
نام تعداداتاق تعدادتخت تلفن آدرس
مجتمع جهانگردی ۳۹ ۸۰ ۷۳۰۱۰۲۳، ۷۳۲۲۴۱۱-۱۳ شیراز، ابتدای بلوار نثر
هتل آپادانا ۴۸ ۹۱ ۲۳۳۱۱۶۰، ۲۳۰۱۳۳۶، ۲۲۵۹۳۲۲ شیراز، خیابان اهلی
هتل آپارتمان جام جم ۸۴ ۱۶۸ ۲۳۰۴۰۰۳، ۲۳۰۹۰۷۲، ۲۳۰۲۸۴۶ شیراز، خیابان رودکی، کوچه ایزدی
هتل آپارتمان خانه سبز ۲۱ ۴۲ ۲۲۷۴۰۲۱-۲ شیراز، خیابان حدادی
هتل آپارتمان سریر ۸ ۲۰ ۶۲۷۸۳۲۲ شیراز، ابتدای قدوسی غربی
هتل آپارتمان شمس ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۲۴۳۱۵۵، ۲۲۴۳۱۶۶ شیراز، دروازه اصفحان ابتدای خیابان حافظ جنوبی
هتل آپارتمان هدیش ۵۰ ۱۱۰ ۲۳۵۱۹۸۸، ۲۳۰۲۹۴۹، ۲۳۵۳۶۳۰ شیراز، خیابان رودکی
هتل آریوبرزن ۵۱ ۹۴ ۲۲۴۷۱۸۲ شیراز، خیابان رودکی
هتل آناهیتا ۲۱ ۳۸ ۲۲۴۸۸۲۶-۸ شیراز، میدان ولی عصر
هتل ارگ ۴۱ ۸۲ ۲۲۲۸۹۸۹ شیراز، خیابان تختی
هتل ارم ۹۶ ۱۹۰ ۲۲۲۲۸۸۹ شیراز، خیابان زند، روبه روی خیابان انوری
هتل اطلس ۴۷ ۸۹ ۲۲۸۸۲۳۱-۴، ۰۹۱۷۷۰۰۱۸۳۴ شیراز، میدان قائم
هتل پارس ۱۵۸ ۳۱۶ ۲۳۰۶۷۱۳، ۲۳۳۶۳۸۰ شیراز، خیابان زند

 

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب