آدرس و لیست هتل و هتل آپارتمان های شیراز شماره دو

0 218
نام تعداداتاق تعدادتخت تلفن آدرس
هتل پارسه ۷۲ ۱۴۰ ۲۲۲۶۶۰۰ شیراز، خیابان ۲۲ بهمن
هتل پارسیان ۶۱ ۱۲۰ ۲۳۳۰۰۰۰ ، ۲۳۳۱۰۰۰ شیراز، خیابان رودکی
هتل پارک ۱۲۶ ۲۴۱ ۲۲۲۱۴۲۶-۳۱، ۲۲۴۱۲۸۱-۳ شیراز، خیابان زند
هتل پرسپولیس ۱۰۵ ۲۱۴ ۲۲۷۱۲۸۰-۹۴ شیراز، حد فاصل میدان قائم و چهار راه حافظیه
هتل تالار ۵۴ ۱۰۰ ۲۲۴۵۵۴۴-۵۰، ۰۹۱۷۱۱۸۱۴۴۹ شیراز، خیابان فردوسی، سه راه پل حر
هتل چمران ۲۲ ۴۴ ۶۲۸۹۴۹۴ شیراز، بلوار چمران
هتل حافظ ۳۴ ۶۷ ۲۲۴۰۷۰۱، ۲۲۴۰۷۳۱ شیراز، خیابان فردوسی
هتل داریوش ۱۹ ۳۸ ۲۲۴۳۲۱۰، ۲۲۲۵۳۷۴ شیراز، خیابان توحید
هتل رودکی ۳۳ ۶۸ ۲۲۲۹۵۹۴، ۲۲۲۶۹۰۹، ۲۲۴۴۳۶۱-۳ شیراز، خیابان رودکی
هتل ساسان ۳۴ ۵۸ ۲۳۳۱۵۸۶، ۲۳۳۷۸۳۰ شیراز، خیابان انوری
هتل سینا ۲۰ ۳۷ ۲۲۲۵۶۶۵ شیراز، خیابان پیروزی
هتل شایان ۳۰ ۶۴ ۲۲۴۶۳۸۲-۳ شیراز، خیابان لطفعلی خان زند
هتل صدرا ۳۴ ۶۸ ۲۲۲۴۷۴۰ شیراز، خیابان رودکی
هتل فارس ۲۷ ۵۴ ۲۲۲۶۶۵۹ شیراز، خیابان پیروزی
هتل مهدی ۶۲ ۱۱۵ ۲۳۳۳۷۷۹، ۲۳۳۳۷۷۰-۲ شیراز، خیابان اهلی
هتل هما ۲۳۲ ۶۴۶ ۲۲۸۸۰۰۰-۱۳ شیراز، خیابان مشکین فام
هتل کوثر ۵۲ ۱۰۰ ۲۳۳۵۷۲۴ شیراز، خیابان زند

 

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب