آدرس بیمارستان های شیراز شماره دو

0 207
نام بیمارستان نوع تخصص وضعیت تاسیس آدرس تلفن
مسلمین عمومی وابسته به سپاه ۱۳۱۰ خیابان خیام ۲۳۵۹۱۸۱ – ۲۳۳۱۱۷۱
۵۷۶ ارتش عمومی وابسته به ارتش ۱۳۱۴ چهارراه باغ تخت ۲۲۲۷۴۱۸
روانپزشک جنت اعصاب و روان وابسته به بنیاد جانبازان ۱۳۷۴ بولوار امیرکبیر ۸۲۲۶۳۶۲
دکتر میر عمومی خصوصی ۱۳۵۸ خیابان عفیف آباد ۶۲۶۰۰۹۹
پارس عمومی خصوصی ۱۳۵۲ خیابان قصردشت ۲۳۳۶۰۰۶
شهر عمومی خصوصی ۱۳۵۵ خیابان مشیرفاطمی ۷ – ۲۳۳۷۹۰۵
دکتر میرحسینی عمومی خصوصی ۱۳۶۱ بولوار هجرت ۵ – ۲۲۸۴۴۳۳
علوی عمومی خصوصی ۱۳۴۱ خیابان تختی ۲۲۴۷۳۶۰
کسری ارتوپدی، زنان و زایمان خصوصی ۱۳۵۴ خیابان ۳۰ متری سینماسعدی ۲۳۳۹۹۶۶
ا یران عمومی ناجا ۱۳۸۰ خیابان لطفعلی خان زند ۲۳۳۲۳۷۰
فرهمندفر عمومی خصوصی ۱۳۴۲ خیابان قصردشت، گودگری ۶۲۶۴۷۴۸، ۴ – ۶۲۹۳۷۰۰
شفا عمومی خصوصی ۱۳۵۵ خیابان۲۰ متری سینما سعدی ۷ – ۲۳۳۹۰۱۵
مشیر (دکتر پرهیزگار) گوش و حلق و بینی خصوصی ۱۳۵۶ فلکه گاز ۲۳۳۱۶۳۵
ارد یبهشت عمومی خصوصی ۱۳۸۲ بولوار چمران ۵ – ۶۲۸۴۸۲۱
دنا عمومی خصوصی ۱۳۷۷ بولوار شهید مطهری ۴ – ۶۲۸۰۴۱۱
مرکزی عمومی خصوصی ۱۳۷۶ بولوار شهید چمران ۲۶ – ۶۲۸۴۴۱۱، ۶۲۷۳۳۰۰
بیمارستان دکتر خدادوست چشم پزشکی خصوصی ۱۳۸۲ خیابان زرگری، فلکه زرگری ۶۲۷۷۵۹۳، ۶۲۷۷۰۷۰
کوثر عمومی، قلب و عروق خیر یه ۱۳۸۴ خیابان قصردشت، قبل از پل زیرگذر ۱۸ – ۶۳۵۶۶۱۰

 

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب