مرور برچسب

آشنایی با کارایی مغز

چگونه لغات در مغز ما ذخیره می شود؟

اغلب فرهنگ های لغت انگلیسی کلمات را به ترتیب حروف الفبا لیست می کنند، اما چگونه لغات در مغز ما ذخیره می شود؟ فهمیدن این موضوع بسیار غیر منتظره است، چون می توان از فعالیت مغز یک فرد فکر او را خواند! قسمت‌های خاصی از مغز به کلمات خاص پاسخ می…
last.today
لیدوما طب