مرور برچسب

اشعار عمان سامانی با صدای سراج

 عمان سامانی گنجینه اسرار , می‌دهی ساغر بیاد آن لب میگون مرا می‌دهی ساغر بیاد آن لب میگون مرا (عمان…

اشعار زیبا و خواندنی عمان سامانی میرزا نوراﷲ بن میرزا عبداﷲ بن عبدالوهاب چهارمحالی اصفهانی ملقب به تاج الشعراء مشهور به عمان سامانی از شاعران معروف شهر سامان از توابع شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ایران است. وی در…
last.today
لیدوما طب