شبکه احتماعی شیراز

هدف از ایجاد شبکه اجتماعی سایت شیراز ، فضایی جز تبادل اندیشه ها ، تضارب آراء ، تقارب افکار و ارتباطات ایده ها نخواهد بود و این تفکر لازم و ملزوم تئوری “پدیده نو در جامعه نو” میباشد ، پس خواسته همه ما اعتلای جامعه با تضارب افکار سالم در این فضای بزرگ اجتماعی است.

کاربران آنلاین

کاربران اخیر فعال
تصویر پروفایل آقای آخر
تصویر پروفایل DavidjafES
تصویر پروفایل PeteraduckAP
تصویر پروفایل MichaelmupUE
تصویر پروفایل BradleyEnareCO
تصویر پروفایل JimmysollaRB
تصویر پروفایل IsmaelOxymNZL
تصویر پروفایل Rebbeca Wawn
تصویر پروفایل RonaldleaveZE
تصویر پروفایل MariopahJU
تصویر پروفایل Werner Poorman
تصویر پروفایل TyrellAductQC
تصویر پروفایل JoshuatailiWG
تصویر پروفایل JuliussakER
تصویر پروفایل WilliamCrymnJQ
last.today
لیدوما طب