شبکه احتماعی شیراز

هدف از ایجاد شبکه اجتماعی سایت شیراز ، فضایی جز تبادل اندیشه ها ، تضارب آراء ، تقارب افکار و ارتباطات ایده ها نخواهد بود و این تفکر لازم و ملزوم تئوری “پدیده نو در جامعه نو” میباشد ، پس خواسته همه ما اعتلای جامعه با تضارب افکار سالم در این فضای بزرگ اجتماعی است.

کاربران آنلاین

کاربران اخیر فعال
تصویر پروفایل آقای آخر
تصویر پروفایل مواد غذایی بخشی
تصویر پروفایل فرشید
last.today
لیدوما طب