ترامپ و کراوات‌های بلندش (عکس)

0 188

کاربران شبکه‌های اجتماعی «بلندی کراوات‌های ترامپ» را در توئیتر سوژه کردند که در زیر برخی از این تصاویر را مشاهده می‌کنید.

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل ,ترامپ و کراوات‌های بلندش

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل ,ترامپ و کراوات‌های بلندش

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل ,ترامپ و کراوات‌های بلندش

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل ,ترامپ و کراوات‌های بلندش

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل ,ترامپ و کراوات‌های بلندش

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل ,ترامپ و کراوات‌های بلندش

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل ,ترامپ و کراوات‌های بلندش

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل ,ترامپ و کراوات‌های بلندش

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل ,ترامپ و کراوات‌های بلندش

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل ,ترامپ و کراوات‌های بلندش

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل ,ترامپ و کراوات‌های بلندش

 اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل ,ترامپ و کراوات‌های بلندش

 اخبار  بین الملل  –  عصر ایران

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب