پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا + تصاویر

0 129

پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

بیشتر جنگنده‌های این پایگاه که حاوی ۴۰ آشیانه هواپیماهای “سوخو” و “میگ” است پیش از حملۀ امریکا تخلیه شده بود با این حال بمباران بخش هایی از این پایگاه را هب طور کامل تخریب کرده است.

فرودگاه شعیرات در منطقه‌ای نسبتاً امن قرار داشته و معارضین طی سال‌های گذشته موفق نشده بودند بدان راه یابند. این پایگاه برای برخی از مناطق جنوب سوریه ازجمله شهر‌ها و مناطق پالمیرا، مهین و القریتین نوعی چتر حمایتی به شمار می‌آید. “اسپوتنیک” اولین تصاویر از این پایگاه هوایی پس از حمله امریکا را منتشر کرد.

 پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا
پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا
پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا
پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

 پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

 پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا
پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

 پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا
پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

 پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

 پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

 پایگاه هوایی سوریه پس از حمله آمریکا

فرادید

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب