برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به گوگل کروم، فایرفاکس، اپرا و یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید

جزئیات جدیدترین اصلاحات رشته محل های پذیرش بدون کنکور : اول فارس

[ad_1]

به گزارش اول فارس، مهلت ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۳۹۹ تا ۷ مهرماه ۹۹ ادامه دارد. داوطلبان می توانند با توجه به رشته محل های جدید و اصلاحات مربوطه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

همچنین افرادی که تاکنون نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۳۹۹ اقدام کرده اند نیز می توانند با توجه به رشته محل های جدید و اصلاحات دفترچه تا ۷ مهرماه ۹۹ نسبت به ویرایش فرم مربوطه اقدام کنند.

جدول کد رشته محل های جدید علاوه بر رشته های مندرج در دفترچه راهنما

گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش مرکز پذیرش
علوم ریاضی و فنی غیرانتفاعی معماری داخلی ۶۰ اصفهان. دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت فرهنگی هنری ۶۰ اصفهان. دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
علوم تجربی روزانه مهندسی طبیعت ۱۵ اصفهان. دانشگاه کاشان
علوم تجربی نوبت دوم مهندسی طبیعت ۵ اصفهان. دانشگاه کاشان
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت مالی ۶۰ اصفهان. مؤسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی
علوم انسانی غیرانتفاعی روانشناسی ۶۰ اصفهان. مؤسسه غیرانتفاعی صفاهان
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی ۶۰ اصفهان. مؤسسه غیرانتفاعی نقش جهان
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم ورزشی ۶۰ تبریز. مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص)
علوم انسانی غیرانتفاعی مددکاری اجتماعی ۶۰ ارومیه. مؤسسه غیرانتفاعی آفاق
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت دولتی ۶۰ ارومیه. مؤسسه غیرانتفاعی آفاق
هنـر غیرانتفاعی عکاسی ۶۰ تهران. دانشگاه غیرانتفاعی سوره
علوم انسانی روزانه ادیان و عرفان ۳۰ دانشگاه شهرکرد
علوم انسانی نوبت دوم ادیان و عرفان ۵ دانشگاه شهرکرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم ورزشی ۶۰ قوچان. مؤسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی
هنـر غیرانتفاعی نوازندگی موسیقی جهانی ۶۰ مشهد. مؤسسه غیرانتفاعی فردوس
علوم تجربی روزانه مهندسی صنایع مبلمان ۲۰ دانشگاه سمنان (دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر)
علوم تجربی نوبت دوم مهندسی صنایع مبلمان ۱۵ دانشگاه سمنان (دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر)
علوم تجربی غیرانتفاعی میکروبیولوژی ۶۰ شیراز. مؤسسه غیرانتفاعی آپادانا
علوم انسانی غیرانتفاعی مشاوره ۶۰ شیراز. مؤسسه غیرانتفاعی آپادانا
علوم انسانی غیرانتفاعی روانشناسی ۶۰ شیراز. مؤسسه غیرانتفاعی حافظ
علوم انسانی غیرانتفاعی مددکاری اجتماعی ۶۰/ مرد قم. مؤسسه غیرانتفاعی طلوع مهر
علوم انسانی غیرانتفاعی کاردانی علوم قضایی ۵۰/ مرد قم. مؤسسه غیرانتفاعی طلوع مهر
علوم انسانی غیرانتفاعی مددکاری اجتماعی ۶۰/ زن قم. مؤسسه غیرانتفاعی طلوع مهر
علوم انسانی غیرانتفاعی کاردانی علوم قضایی ۵۰/ زن قم. مؤسسه غیرانتفاعی طلوع مهر
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۶۰ کرمان. مؤسسه غیرانتفاعی بعثت
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت دولتی ۶۰ گنبد کاووس. مؤسسه غیرانتفاعی شمس
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت مالی ۶۰ گنبد کاووس. مؤسسه غیرانتفاعی شمس
علوم انسانی غیرانتفاعی حقوق ۶۰ رشت. مؤسسه غیرانتفاعی احرار
علوم انسانی غیرانتفاعی روانشناسی ۶۰ آستانه اشرفیه. مؤسسه غیرانتفاعی مهر آستان
علوم ریاضی و فنی غیرانتفاعی کاردانی فنی عمران ساختمان های بتنی ۱۰۰ بروجرد. مؤسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر
علوم انسانی غیرانتفاعی گردشگری ۶۰ بروجرد. مؤسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر
علوم ریاضی و فنی غیرانتفاعی کاردانی فنی برق و تاسیسات ۱۰۰ نور. دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت مالی ۶۰ نور. دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری
علوم انسانی غیرانتفاعی مشاوره ۶۰ ساری. مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان
علوم انسانی غیرانتفاعی روانشناسی ۶۰ چالوس. مؤسسه غیرانتفاعی علامه حلی
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت کسب و کارهای کوچک ۶۰ چالوس. مؤسسه غیرانتفاعی علامه حلی

بر اساس موارد اصلاحی مربوط به جداول کدرشته محلها، کد ۱۲۳۹۵ رشته ادیان و عرفان دوره روزانه، کد ۱۲۳۹۶ رشته ادیان و عرفان دوره نوبت دوم از دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد و کد ۱۵۶۹۰ رشته مهندسی کامپیوتر دوره غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی تعالی حذف شده است.

اصلاحات مربوط به بخش مشخصات و شرایط دانشگاهها:

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: شرایط عمومی و خوابگاه: تمامی مجتمع های آموزش عالی سلامت و دانشکدههای تابعه استان) بوکان، نقده، سلماس، میاندوآب و مهاباد( فاقد امکانات خوابگاهی و رفاهی بوده و هیچکدام تعهدی از بابت خوابگاه و ایاب و ذهاب به دانشجویان ندارند.

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان: شرایط خوابگاه: با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاهها، دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به دادن خوابگاه به تمام دانشجویان ندارد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران: شرایط عمومی: دانشگاه علوم پزشکی تهران عاری از دخانیات است.

مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ایران: شرایط خوابگاه: این مؤسسه امکان تامین خوابگاه به پذیرفته شدگان رشته اعضای مصنوعی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را ندارد.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد: شرایط عمومی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پذیرش دانشجوی مهمان و انتقال در تمامی رشته ها محدودیت شدید دارد.

دانشگاه علوم پزشکی زنجان: شرایط خوابگاه: این دانشگاه در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در هیچیک از مقاطع تحصیلی و به هیچیک از پذیرفته شدگان اعم از دختر و پسر شرایط اعطای خوابگاه دولتی را نداشته و ارائه خوابگاه صرفا به صورت هماهنگی و معرفی به خوابگاه های خودگردان صورت می گیرد. برای پذیرفته شدگان دانشکده پرستاری ابهر امکان ارائه هیچگونه خوابگاه اعم از دولتی و خودگردان میسر نیست.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران: شرایط خوابگاه: به دلیل محدودیت این دانشگاه، ظرفیت خوابگاه های دانشجویی تعهدی درخصوص ارائه تسهیلات رفاهی و خوابگاهی به دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع مختلف ندارد. دانشکده پرستاری و پیراپزشکی آمل و دانشکده پرستاری بهشهر فاقد خوابگاه جهت خواهران و برادران است. به دانشجویان شهریه پرداز، مهمان، جابجایی، انتقالی و سنواتی برابر آیین نامه اسکان، خوابگاه تعلق نمی گیرد.

دانشگاه علوم پزشکی اراک: شرایط خوابگاه: عدم ارائه خوابگاه به پذیرفته شدگان مقاطع مختلف سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰.

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس: شرایط خوابگاه: عدم ارائه خوابگاه در این دانشگاه در کلیه رشته ها و مقاطع برای دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی همدان شرایط خوابگاه: پذیرش دانشجوی غیربومی در خوابگاه های غیردولتی انجام خواهد شد.

ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکده غیرانتفاعی اصول الدین (محل تحصیل واحد تهران) اصلاح شد. ظرفیت در زبان و ادبیات عربی ۶۰ نفر (۳۰ نفر زن و ۳۰ نفر مرد)، ظرفیت در شیعه شناسی ۶۰ نفر (۳۰ نفر زن و ۳۰ نفر مرد)، ظرفیت در علوم قرآن و حدیث  ۶۰ نفر (۳۰ نفر زن و ۳۰ نفر مرد)، ظرفیت در فقه و حقوق اسلامی ۶۰ نفر (۳۰ نفر زن و ۳۰ نفر مرد) است.

داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه مناطق درگیر بلایای طبیعی (زلزله/ سیل) که شرایط استفاده از این سهمیه را دارند باید به جای گواهی مندرج در اطلاعیه ۲۶ مرداد ۹۹، گواهی جدید مندرج در انتهای این اطلاعیه (۱۷ شهریور ۹۹) را به تایید فرمانداری محل رخداد حادثه رسانده تا در صورت قبولی در رشته محله ای مربوط به این سهمیه، در زمان ثبت نام به دانشگاه محل قبولی تحویل دهند.

[ad_2]

منبع اصلی

لطفا نظر خود را بنویسید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا
Danskesite Danskesite Danske site Last.Today Mr last آقای آخر امروز نیور چاپار نیوز Buffalo Food iraniannews سایت دکتر قاسم شعله سعدی سایت شیراز Zirzamin.tv تلویزیون زیرزمین زیر زمین تی وی راه سوم اندیشه راه سوم اندیشه راه سوم قاسم شعله سعدی اندیشه راه سوم شعله سعدی راه سوم اندیشه راه سوم اندیشه راه سوم قاسم شعله سعدی اندیشه راه سوم شعله سعدی