باباکوهی

0 325

ابو محمد بن عبدالله بن عبیدالله از مشایخ بزرگ صوفیه در سده چهارم هجری بوده. شهرت وی در منابع عربی به صورت ابن باکویه ضبط شده و چون در اواخر عمر در دامنه کوهی نزدیک شیراز عزلت گزیده نزد تمام، مردم به باباکوهی شهرت یافته است ابن باکویه از شاگردان شیخ ابو عبدالله بن خفیف بوده و در علوم مختلف متبحر گشته و به ویژه در استطاع و نقل حدیث و آشنایی به حکایات و سده های مشایخ طریقت شهرتی بنام داشته است.

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب