صورتگر

0 192

لطفعلی شیرازی معروف به صورتگر نقاش و نگار گر مشهور اوایل عهد قاجاریه است. وی در نقش گل­ و مرغ، طبیعت­گرایی و چهره پردازی استادی بی مانند بوده است. از آثار بسیاربا ارزش وی، نگارگری شاهنامه داوری است که بسیاری از نقاشی هایش کا ر لطفعلی می باشد. لطفعلی همانگونه که در نقاشی گل و مرغ استادی یگانه است در چهره پردازی نیز استادی بی ماند به حساب می آید.

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

Connect with:آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب