شعب بانک سپه – شیراز

0 262
نام شعبه تلفن کد پستی آدرس
شیراز ۲۲۲۳۷۵۱ – ۲۲۲۲۱۱۴ ۷۷۱۹۵ – ۷۱۳۶۶ خیابان زند، جنب بازار وکیل
توحید ۲۲۴۹۴۴۱ – ۲۲۲۳۴۴۷ ۱۵۵۱۱ – ۷۱۳۷۶ خیابان توحید، کوچه مسجد ولی عصر
شریعتی ۸۲۱۷۲۱۹ – ۸۲۱۹۷۰۰ ۹۷۴۴۵ – ۷۱۶۸۶ میدان بسیج
انوری ۲۳۳۶۲۰۷ – ۲۳۳۳۲۰۳ ۴۵۹۷۹ – ۷۱۳۹۷ خیابان لطفعلی خان زند، سه راه انوری
تختی ۲۲۲۱۸۹۲ – ۲۲۲۱۵۸۹ ۶۸۸۷۴ – ۷۱۳۶۹ دروازه اصفهان، ابتدای خیابان تختی
غدیر ۲۲۲۸۹۹۸ – ۲۲۲۱۸۹۳ ۹۴۹۹۹ – ۷۱۳۸۸ خیابان لطفعلی خان زند، رو به روی نارنجستان
قصردشت ۲۳۳۸۰۷۰ – ۲۳۵۱۵۲۳ ۶۵۱۱۹ – ۷۱۳۳۸ خیابان قصردشت
مدیریت ۲۳۰۱۵۳۱ – ۲۳۰۱۵۳۰ ۴۶۹۶۸ – ۷۱۳۴۸ خیابان زند، جنب بیمارستان ش د فق هی
قاآنی شمالی ۷۳۹۴۶۶۶ – ۷۳۸۴۸۰۲ ۳۷۶۳۷ – ۷۱۳۹۹ قاآنی شمالی، رو به روی دانشگاه آزاد
ملاصدرا ۲۳۰۶۵۳۰ – ۲۳۳۶۵۸۹ ۱۳۳۱۱ – ۷۱۳۴۶ چهارراه ملاصدرا
دستغیب ۲۲۲۰۳۲۱ – ۲۲۲۵۵۳۷ ۴۳۵۱۳ – ۷۱۳۹۸ چهارراه پیروزی، نبش بازار امام
گمرک ۲۳۰۵۳۹۳ – ۲۳۳۱۰۰۹ ۹۳۱۶۳ – ۷۱۶۳۶ خیابان نادر
پایگاه هوایی ۷۲۲۴۸۷۳ – ۷۲۰۱۰۰۵ ۴۵۵۸۳ – ۷۱۵۸۷ پایگاه هوایی، بولوار مدرس
سعدی ۲۲۲۴۵۱۲ – ۲۲۲۲۸۸۳ ۴۳۴۱۷ – ۷۱۳۶۶ خیابان سعدی، جنب پاساژ ایران زمین
جام جم ۲۲۷۱۹۲۴ – ۲۲۹۹۶۶۷ ۵۳۶۵۶ – ۷۱۴۳۷ تپه تلویزیون، رو به روی صدا و سیما
بعثت ۶۲۶۳۰۰۰ – ۶۲۷۱۳۴۱ ۷۳۳۱۹ – ۷۱۸۳۷ بولوار بعثت، جنب پادگان شماره ۴
باغتخت ۲۲۸۰۰۹۸ – ۲۲۸۱۸۹۱ ۳۴۵۴۸ – ۷۱۴۴۸ بولوار امام خمینی، رو به روی اسلحه و مهمات
زرهی ۸۳۰۰۷۲۰ – ۸۳۰۱۰۹۱ ۴۴۱۸۷ – ۷۱۷۵۸ بولوار استقلال، جنب مهمانسرای زرهی

بولوار بوشهر

۸۳۲۶۵۱۷ – ۸۳۲۶۵۱۵ ۱۷۳۴۴ – ۷۱۸۸۷

رو به روی شهرک والفجر

ارتش ۸۳۱۴۱۹۴ – ۸۳۰۰۶۷۸ ۴۴۴۳۳ – ۷۱۶۳۶ میدان ارتش
راهنمایی ۲۲۲۱۵۸۷ – ۲۲۴۹۰۰۲ ۵۶۶۳۳ – ۷۱۳۶۸ خیابان تختی
سلمان ۷۳۱۴۰۷۴ – ۷۳۱۴۰۷۲ ۹۴۳۳۷ – ۷۱۴۵۷ بولوار سلمان فارسی
شاهد ۶۲۵۳۱۸۱ – ۶۲۵۳۱۸۰ ۶۳۹۶۶ – ۷۱۹۵۸ بعد از فلکه قصردشت، ابتدای بولوار شاهد
نصر ۷۳۰۸۱۹۴ – ۷۳۱۶۱۸۰ ۴۶۸۶۱ – ۷۱۴۵۸ بولوار نصر، جنب جهانگردی
ولی عصر ۲۲۲۶۳۴۰ – ۲۲۴۹۱۹۵ ۱۴۷۹۶ – ۷۱۳۶۸ میدان ولی عصر، نبش پاساژ ولی عصر
قرآن ۲۲۸۱۷۵۳ – ۲۲۸۱۱۰۳ ۷۴۳۶۷ – ۷۱۴۶۶ خیابان حافظ، نرسیده به دروازه قرآن
مطهری شیراز ۶۲۶۹۰۳۰ – ۶۲۶۶۸۰۰ ۸۶۶۴۳ – ۷۱۸۶۷ خیابان زرگری، ابتدای مطهری
امام حسین ۸۲۲۲۳۰۰ – ۸۳۲۰۰۴۲ ۹۴۸۳۳ – ۷۱۸۵۸ بولوار پاسداران، جنب حسینه ثارالله
امیرکبیر ۸۲۱۹۷۱۹ – ۸۲۱۹۷۱۸ ۱۸۶۷۳ – ۷۱۷۵۶ بولوار امیرکبیر، نرسیده به شرکت نفت
عفیف آباد ۶۲۸۹۲۶۲ – ۶۲۸۹۲۶۱ ۷۵۶۵۵ – ۷۱۸۳۸ خیابان قصردشت، ابتدای خیابان عفیف آباد
فلکه گاز ۲۲۹۳۸۳۴ – ۲۲۷۱۸۳۷ ۵۵۶۶۶ – ۷۱۴۳۸ فلکه گاز
قاآنی نو ۷۳۸۸۵۶۶ – ۷۳۸۵۹۱۶ ۶۱۱۹۶ – ۷۱۶۴۶ خیابان قاآنی نو، رو به روی داروخانه غفاری
ستارخان ۶۲۷۸۰۱۳ – ۶۲۷۷۸۰۰ ۳۶۴۵۵ – ۷۱۸۳۹ بولوار ستارخان
ترمینال ۸۲۳۰۶۰۰ – ۸۲۲۱۵۴۰ ۵۷۹۱۷ – ۷۱۷۶۸ بولوار امیرکبیر، ترمینال باربری
عدالت ۸۲۱۹۷۰۶ – ۸۲۱۹۷۰۵ ۳۳۵۶۶ – ۷۱۶۸۶ بولوار عدالت، رو به روی مسجد موسی بن جعفر
اتوبانک ۷۳۱۴۵۲۴ – ۷۳۲۰۳۸۲ ۹۵۴۸۵ – ۷۱۴۶۷ بولوار گلستان، جنب داروخانه گلستان
دانشگاه ۲۳۰۵۷۳۶ – ۲۳۰۸۶۵۸ ۴۶۹۶۹ – ۷۱۳۴۸ خیابان زند، جنب بیمارستان فقیهی
پل حر ۲۲۲۷۱۷۰ – ۲۲۴۹۰۰۱ ۱۳۱۵۱ – ۷۱۳۶۷ پل حر، رو به روی فروشگاه نیروی انتظامی
انقلاب ۲۳۰۷۴۱۶ – ۲۳۳۴۴۸۲ ۱۵۱۴۸ – ۷۱۳۵۶ خیابان انقلاب، رو به روی خیابان هدایت
معلم ۶۳۰۶۰۵۶ – ۶۳۰۷۱۱۱ ۳۳۸۳۶ – ۷۱۷۶۸ خیابان ایمان شمالی، رو به روی شرکت مسکن
بازار زرگرها ۲۲۲۱۹۴۸ – ۲۲۲۸۲۶۱ ۸۶۵۴۷ – ۷۱۳۹۸ خیابان لطفعلی خان زند، سه راه طالقانی
مهر ۶۲۷۲۰۱۸ – ۶۲۶۱۴۴۱ ۴۶۹۱۸ – ۷۱۹۵۶ خیابان قصردشت، نبش کوچه ۶۸
شهید رجایی ۶۳۰۰۵۵۸ – ۶۳۰۸۸۱۲ ۱۴۷۱۸ – ۷۱۸۵۹ ابتدای فرهنگ شهر
فردوسی ۲۲۴۶۲۹۹ ۶۶۶۴۶ – ۷۱۳۵۸ خیابان فردوسی، جنب هتل تالار
معالی آباد ۶۲۳۲۰۷۳ – ۶۲۵۰۰۰۱ ۳۶۹۹۱ – ۷۱۸۷۷ بولوار معالی آباد، ساختمان دنا
شهید باهنر ۸۲۱۸۳۵۲ – ۸۲۱۸۳۵۱ ۳۳۹۵۷ – ۷۱۷۵۹ بولوار پاسداران
امیرالمؤمنین ۲۴۲۵۲۷۶ – ۲۴۲۵۲۷۵ ۶۳۶۵۴ – ۷۱۴۶۸ اکبرآباد
مدرس ۷۲۶۳۴۹۵ – ۷۲۵۰۰۹۵ ۱۳۷۳۳ – ۷۱۵۵۷ بولوار مدرس، رو به روی فضل آباد
هفت تنان ۲۲۸۸۲۹۹ – ۲۲۸۷۵۵۶ ۳۵۱۳۷ – ۷۱۴۶۷ بولوار هفت تنان
دانشجو ۶۲۸۷۱۸۱ – ۶۲۸۷۱۸۲ ۱۶۵۸۷ – ۷۱۹۴۶ ابتدای چمران، رو به روی بیمارستان حافظ
صنایع ۶۲۳۹۵۲۲ – ۶۲۳۹۵۲۳ ۱۴۵۱۶ – ۷۱۹۶۷ بعد از زیرگذر صنایع
احسان ۶۲۴۵۷۳۰ – ۶۲۴۶۳۸۵ ۵۷۴۶۸ – ۷۱۸۷۶ بولوار شهید رجایی، نبش سجادیه دوم

 

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب