شعب مجهز به خودپرداز بانک سپه شیراز

0 292
نام شعبه آدرس تلفن کد پستی
مرکزی شیراز خیابان زند، جنب بازار وکیل ۲۲۲۳۷۵۱ – ۲۲۲۲۱۱۴ ۷۷۱۹۵ – ۷۱۳۶۶
فلکه شریعتی میدان بسیج ۸۲۱۷۲۱۹ – ۸۲۱۹۷۰۰ ۹۷۴۴۵ – ۷۱۶۸۶
تختی دروازه اصفهان، ابتدای خیابان تختی ۲۲۲۱۸۹۲ – ۲۲۲۱۵۸۹ ۶۸۸۷۴ – ۷۱۳۶۹
فلکه غدیر خیابان لطفعلی خان زند، رو به روی نارنجستان ۲۲۲۸۹۹۸ – ۲۲۲۱۸۹۳ ۹۴۹۹۹ – ۷۱۳۸۸
خیابان قصردشت خیابان قصردشت، چهارراه سینماسعدی ۲۳۰۵۵۸۹ – ۲۳۵۱۵۲۳ ۶۵۱۱۹ – ۷۱۳۳۸
گمرک خیابان نادر ۲۳۰۵۳۹۳ – ۲۳۳۱۰۰۹ ۹۳۱۶۳ – ۷۱۶۳۶
پایگاه هوایی پایگاه هوایی، بولوار مدرس ۷۲۲۴۸۷۳ – ۷۲۰۱۰۰۵ ۴۵۵۸۳ – ۷۱۵۸۷
سعدی خیابان سعدی، جنب پاساژ ایران زمین ۲۲۲۴۵۱۲ – ۲۲۲۲۸۸۳ ۴۳۴۱۷ – ۷۱۳۶۶
بعثت بولوار بعثت، جنب پادگان شماره ۲ ۶۲۶۳۰۰۰ – ۶۲۷۱۳۴۱ ۷۳۳۱۹ – ۷۱۸۳۷
باغتخت بولوار امام خمینی، رو به روی اسلحه و مهمات ۲۲۸۰۰۹۸ – ۲۲۸۱۸۹۱ ۳۴۵۴۸ – ۷۱۴۴۸
زرهی بولوار استقلال، جنب مهمانسرای زرهی ۸۳۰۰۷۲۰ – ۸۳۰۱۰۹۱ ۴۴۱۸۷ – ۷۱۷۵۸
ارتش میدان ارتش ۸۳۱۴۱۹۴ – ۸۳۰۰۶۷۸ ۴۴۴۳۳ – ۷۱۶۳۶
شاهد بعد از فلکه قصردشت، ابتدای بولوار شاهد ۶۲۵۳۱۸۱ – ۶۲۵۳۱۸۰ ۶۳۹۶۶ – ۷۱۹۵۸
ولی عصر میدان ولی عصر، نبش پاساژ ولی عصر ۲۲۲۶۳۴۰ – ۲۲۴۹۱۹۵ ۱۴۷۹۶ – ۷۱۳۶۸
قرآن خیابان حافظ، نرسیده به دروازه قرآن ۲۲۸۱۷۵۳ – ۲۲۸۱۱۰۳ ۷۴۳۶۷ – ۷۱۴۶۶
امیرکبیر بولوار امیرکبیر، نرسیده به شرکت نفت ۸۲۱۹۷۱۹ – ۸۲۱۹۷۱۸ ۱۸۶۷۳ – ۷۱۷۵۶
عفیف آباد خیابان قصردشت، ابتدای خیابان عفیف آباد ۶۲۸۹۲۶۲ – ۶۲۸۹۲۶۱ ۷۵۶۵۵ – ۷۱۸۳۸
فلکه گاز فلکه گاز ۲۲۹۳۸۳۴ – ۲۲۷۱۸۳۷ ۵۵۶۶۶ – ۷۱۴۳۸
ستارخان بولوار ستارخان ۶۲۶۸۸۷۲ – ۶۲۷۷۸۰۰ ۳۶۴۵۵ – ۷۱۸۳۹
عدالت بولوار عدالت، رو به روی مسجد موسی بن جعفر ۸۲۱۹۷۰۶ – ۸۲۱۹۷۰۵ ۳۳۵۶۶ – ۷۱۶۸۶
دانشگاه خیابان زند، جنب بیمارستان فقیهی ۲۳۰۸۵۴۹ – ۲۳۰۸۶۵۸ ۴۶۹۶۹ – ۷۱۳۴۸
پل حر خیابان فردوسی ۲۲۴۶۲۹۹ ۶۶۶۴۶ – ۷۱۳۵۸
انقلاب خیابان انقلاب، رو به روی خیابان هدایت ۲۳۰۷۴۱۶ – ۲۳۳۴۴۸۲ ۱۵۱۴۸ – ۷۱۳۵۶
معلم خیابان ایمان شمالی، رو به روی شرکت مسکن ۶۳۰۶۰۵۶ – ۶۳۰۷۱۱۱ ۳۳۸۳۶ – ۷۱۷۶۸
شهید رجایی ابتدای فرهنگ شهر ۶۳۰۰۵۵۸ – ۶۳۰۸۸۱۲ ۱۴۷۱۸ – ۷۱۸۵۹
معالی آباد بولوار معالی آباد، ساختمان دنا ۶۲۳۲۰۷۳ – ۶۲۵۰۰۰۱ ۳۶۹۹۱ – ۷۱۸۷۷
شهید باهنر بولوار پاسداران ۸۲۱۸۳۵۲ – ۸۲۱۸۳۵۱ ۳۳۹۵۷ – ۷۱۷۵۹
مطهری شیراز خیابان زرگری، ابتدای مطهری ۶۲۶۹۰۳۰ – ۶۲۶۶۸۰۰ ۸۶۶۴۳ – ۷۱۸۶۷
امیرالمؤمنین اکبرآباد ۲۴۲۵۲۷۶ – ۲۴۲۵۲۷۵ ۶۳۶۵۴ – ۷۱۴۶۸

 

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب