آدرس و لیست مهمانپذیرها و مهمانسراها شیراز شماره چهار

0 319
نام تعداد تخت تلفن آدرس
سپاهان ۴۵ ۲۲۲۵۴۷۶ شیراز، دروازه اصفحان، کوچه افراسیابی
سپید ۸۰ ۲۲۲۱۲۹۵ شیراز، فلکه شهرداری، خیابان نمازی
سجاد ۸۲ ۲۲۲۴۶۶۳ شیراز، خیابان تختی، روبروی مسجد توکلی
سروش ۹۴ ۲۳۳۲۱۸۵ شیراز، لطفعلی خان زند، جنب سینما قیام
سعادت ۴۰ ۲۲۲۷۹۱۵ شیراز، دروازه اصفحان، کوچه افراسیابی
سعدی ۷۳ ۲۲۲۵۱۲۶ شیراز، فلکه شهرداری، خیابان پیروزی
سعید ۹۶ ۲۲۲۳۸۳۲ شیراز، چهارراه پیروزی
سهیل ۱۰۰ ۲۲۴۴۳۱۳ شیراز، دروازه اصفحان، خیابان بازار نو
سیاوشی ۴۵ ۷۲۹۱۴۷۷ شیراز، خیابان قاآنی کهنه پاساژ
سیروس ۱۲۰ ۲۲۲۳۶۴۶ شیراز، خیابان ۲۲ بهمن
شفق ۴۲ ۲۲۲۰۴۵۳ شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، سه راه احمدی
شناسا ۶۵ ۸۲۱۴۱۶۲ شیراز، بلوار امیرکبیر، روبروی شرکت نفت
شعرزاد ۱۰۳ ۲۲۲۶۳۵۶ شیراز، خیابان توحید، پاساژ دشتی
شهرضا ۲۶ ۷۲۹۱۳۰۲ شیراز، خیابان حضرتی
شهسوار ۸۴ ۲۲۲۵۱۲۱ شیراز، دروازه اصفحان، خیابان تختی
شکوفه ۹۰ ۲۲۲۱۲۵۷ شیراز، دروازه اصفحان، کوچه افراسیابی
شکوه ۸۴ ۲۲۲۸۸۵۴ شیراز، سه راه مدبر، کوچه شماره یک
شیراز ۴۱ ۲۲۲۷۵۳۵ شیراز، خیابان ۲۲ بهمن، روبروی مخابرات
صاحب ۶۵ ۷۲۹۲۵۱۴ شیراز، خیابان حضرتی، پاساژ بلور و چینی
صفا ۱۲۲ ۲۲۲۳۳۶۹ شیراز، خیابان فردوسی، کوچه روستائیان
صفاهان شهاب ۱۱۶ ۲۲۲۶۳۱۲-۱۴ شیراز، خیابان تختی بالاتر از چعار رها راهنمایی
طوس ۶۶ ۲۲۴۷۲۶۱ شیراز، ابتدای خیابان رودکی
عدالت ۵۵ ۲۲۴۰۵۸۸ شیراز، دروازه اصفحان، خیابان فردوسی
عماد ۸۴ ۲۲۲۸۸۵۵ شیراز، خیابان ۲۲ بهمن، کوچه مدرسه شهید کاراندیش
فتح ۸۴ ۲۲۲۶۹۴۴ شیراز، خیابان فردوسی، کوچه نرسیده به چهار راه هجرت

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب