آدرس و لیست مهمانپذیرها و مهمانسراها شیراز شماره شش

0 224
نام تعداد تخت تلفن آدرس
نور ۷۲ ۲۲۲۶۰۴۰ شیراز، چهار راه مشیر، بازارکویتی ها
نوشیروان نو ۳۱ شیراز، میدان فرودگاه
هاشمی ۴۰ ۲۲۲۵۲۷۰ شیراز، خیابان پیروزی، روبروی دبیرستان نمازی
هدایت ۴۵ ۲۲۲۲۶۶۳ شیراز، خیابان هجرت
والفجر ۳۸ ۷۲۹۲۳۳۴ شیراز، خیابان حضرتی
وحدت ۴۹ ۲۲۲۴۵۰۸ شیراز، خیابان ۲۲ بهمن، موچه شماره ۱
وصال ۷۳ ۲۲۴۱۰۷۴ شیراز، خیابان فردوسی، چهار راه هجرت
ولی عصر ۷۵ ۲۲۲۶۵۶۵ شیراز، خیابان تختی
کسری ۲۰ ۲۳۳۴۹۵۷ شیراز، خیابان زند، ابتدای خیابان انوری
کوروش ۹۲ ۲۲۲۱۲۵۶ شیراز، دروازه اصفحان، کوچه افراسیابی
کیوان ۶۰ ۲۲۲۱۶۲۲ شیراز خیابان ناصر خسرو، پشت ارگ
یاس ۱۱۷ ۲۲۲۲۰۲۱ شیراز، سه راه نمازی و چهار راه مشیری، کوچه ۶۶

 

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب