آدرس داروخانه های شیراز شماره دو

0 195
ردیف نام داروخانه نشانی تلفن
۴۱ سپندی شیراز بلوار امیر کبیر ۸۲۰۲۶۶۹
۴۲ سهند شیراز بلوار عدالت پلاک فرعی ۱۲۶۷ از اصلی ۸۲۴۵۳۷۰
۴۳ دکتر ثابت شیراز خ زند روبروی انشکده مهندسی جنب ساختمان یاس ۲۳۵۷۹۹۰
۴۴ سوئیس شیراز دروازه اصفهان ۲۲۲۵۵۰۳
۴۵ رمزی شیراز خ شهید دوران درمانگاه نشاط پلاک ۷۷/۲۰۷۹ ۷۲۰۱۰۷۸
۴۶ شفا شیراز ارتش سوم پلاک ۱۳۸ و ۴۱۲ فرعی از ۱۶۵۳ اصلی ۸۲۰۷۲۵۷
۴۷ شهر شیراز خ قصردشت رحمت آباد پلاک ۱۳۲ فرعی از ۱۳۷ ۶۲۶۴۸۵۹v,6268859
۴۸ شاهد شیراز چهار راه مشیر پلاک ۳ فرعی از اصلی ۵۹۸ ۲۳۰۶۰۶۳
۴۹ دراگ استور شیراز خ زند پلاک ۶۲ و ۶۳ فرعی از   ۵۹۸ ۲۳۳۵۲۷۲
۵۰ ظهراب بیگ شیراز پانصد دستگاه ارتش سوم پلاک ۳۴/۲۱۳۹ ۸۲۴۶۲۰۹
۵۱ عفیف آباد شیراز خ عفیف آباد پلاکهای ۳۸۳ و ۳۸۴ فرعی از اصلی ۱۳۶ ۶۲۶۲۹۰۱
۵۲ عضدی شیراز بلوار ابونصر پلاک ۵ فرعی از ۹۵۰ اصلی ۷۲۷۴۷۰۱
۵۳ غفاری شیراز خ قاآنی نو پلاک فرعی ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۱۵۵ از اصلی ۱۷۷۱ ۸۲۰۳۲۹۴
۵۴ فارابی شیراز  میدان غدیر ۲۲۲۶۹۹۷
۵۵ حیدرپناه شیراز خ بریجستون روبروی مخابرات راه دور از پلاک اصلی ۲۰۷۱ ۷۲۰۰۰۳۳
۵۶ فخفوری شیراز بلوار دلاوران بسیج ۷۲۷۶۱۵۶
۵۷ اشرف شیراز انتهای شیشه گری تل پروس پلاک ۳۴۵۰ از اصلی ۲۰۶۶ ۷۲۸۷۳۱۱
۵۸ قصردشت شیراز –فلکه قصردشت خ کامیاب پلاک شماره ۶۲۰-۶۲۳ پلام فرعی ۶۲۰ ۶۲۶۵۸۷۳
۵۹ منفرد شیرازبلوار امیرکبیر شهرک والفجر پلاک ۱۲۱۴۹فرعی از ۱۶۵۲ واقع در بخش چهار ۸۲۲۳۱۲۵
۶۰ کیوان شیراز خ انقلاب پلاک ۷۵ و ۷۶ فرعی از اصلی ۱۷۵۵ –نبش خیابان شمس ۸۲۰۷۱۲۵
۶۱ کریستال شیراز خ ملاصدرا روبروی اردیبهشت پلاک ۶/۷۰۷۱ ۶۲۷۲۰۰۰۱
۶۲ کورش شیراز خ قصردشت آسیاب قوامی ۶۲۸۶۷۳۱
۶۳ گلستان شیراز خ گلستان نبش ۲۰ متری امام سجاد پلاک ۹۴/۸۱۷ ۲۲۸۸۲۸۲
۶۴ محمدی شیراز بلوار مدرس پلاک ۵۱۶۳/۲۰۷۰ ۷۲۰۶۶۹۹
۶۵ مدیکال شیراز خ انقلاب ۲۳۵۲۳۲۳
۶۶ محمودی شیراز خ قدمگاه پلاک ۲۷/۱۶۷۳ ۸۲۰۰۸۷۰
۶۷ کبیری شیراز بلوار نصر اول ریاستی دوم ۸۲۰۰۸۷۰
۶۸ مهروز( همایون ) شیراز شهرک شهید باهنر شاه قلی بیگی پلاک ۴۲/۳۱۶ ۸۲۴۶۵۶۵
۶۹ میراحمدی شیراز ۳۵ متری کوی آزادگان پلاک ۲۸۷۴/۲۰۵۲ ۷۲۶۱۵۱۳
۷۰ چینه کش شیراز  خ باهنر جنوبی شهرک اخلاق
۷۱ گلستان شیراز بلوار چمران نرسیده به پل زیرگذر پلاک ۲۰۸۳ ۶۲۸۱۸۰۰
۷۲ مسعودی شیراز بلوار صاحبدیوانی کوی استاد مطهری پلاک ۲۰۸۳ ۷۲۷۹۷۲۰
۷۳ باباپور شیراز خ آستانه پلاک ۶۰۵۱ – ۴۲۷۲ ۷۲۹۶۴۸۲
۷۴ محمدآبادی شیراز خ بعثت پلاک ۲۶۵ / ۱۳۹۸  -نبش خیابان سنقری ۶۲۸۷۴۶۴
۷۵ نژند شیراز خ ایمان پلاک ۳۰۶۹ فرعی از ۱۶۴ ۶۲۶۶۷۸۲
۷۶ نادری شیراز  خ درکی شماره ۱۴ و ۱۵ از پلاک ۷۰۹/۱۶۵۶ ۸۲۱۸۱۸۵
۷۷ صمدی شیراز خ انقلاب چهارراه اصلاح نژاد پلاک ۵۳/۱۷۸۳ ۸۲۱۸۲۷۵
۷۸ ولیعصر شیراز  خ شوریده شیرازی (سی متری) پلاک ۲۸۲۸ و ۸۱/۱۴۰۸ ۲۳۳۱۲۶۱
۷۹ زکی پور شیراز بلوار استقلال پلاک ۲۷ فرعی از اصلی ۱۶۶۹ ۸۳۰۲۵۱۴
۸۰ حسام شیراز خ ساحلی غربی جنب جهاد دانشگاهی ۲۲۹۸۹۰۶ و ۰۹۱۱۷۱۷۰۵۷۲

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب