شماره پایانه مدرس (کاوه)

0 934
شرکت های مسافربری تلفن
ارم سیر شیراز ۷۲۷۰۴۱۳
پویا سفر ۷۲۶۷۶۷۳
شماره ۱۵ ترابر بی تا شیراز ( پیشرو فارس) ۷۲۵۲۳۰۰-۷۲۶۰۲۵۱
پیکان رعد
سیاحتگران فارس ۷۲۷۶۱۵۱-۷۳۵۳۱۳۳
سیروسفر جنوب ۷۲۷۶۳۸۷-۸
سیروسفر فارس ۷۲۷۶۲۷۰
شماره ۱۶ جهان گشت مهر شیراز (شیراز نوید)  ۷۲۷۴۹۴۰ – ۷۳۵۱۹۳۰
شیراز هما ۷۲۷۱۶۰۰ – ۷۲۶۵۷۴۳
عدل فارس ۷۲۷۰۷۷۱
شماره ۱۱ آریا سفر آسیا شیراز ( فارس میهن) ۷۲۷۰۱۸۲
گیتی پیما فارس ۸- ۷۳۵۳۲۳۷
شماره ۱۷ پیک صبا شیراز ( میهن پیما) ۷۲۶۳۹۹۹
ندای شیراز ۷۲۶۸۸۹۷ – ۷۲۶۷۸۴۶ – ۷۲۳۵۹۵۹
ایران پیما فارس ۷۲۷۰۷۵۹- ۷۲۷۰۷۵۸

 

ممکن است بپسندید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

last.today
لیدوما طب