برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به گوگل کروم، فایرفاکس، اپرا و یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید
مراحل صدور سند مالکیت المثنی چگونه است؟ : اول فارس

مراحل صدور سند مالکیت المثنی چگونه است؟ : اول فارس


به گزارش اول فارس ، وقتی که سند مالکیت از بین برود مثلاً دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کند. در این صورت طبق تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مصوب بهمن ۵۳ به شرح ذیل عمل می‌شود:

مالک بایستی تقاضای خود را همراه دو برگ فرم استشهادیه تکمیل شده‌ای که نمونه آن را از ثبت محل دریافت می‌دارد، ضمن اعلام طریق از بین رفتن سند به ثبت محل تسلیم دارد.

مراحل صدور سند مالکیت المثنی

تذکر ۱: فرم استشهاد حداقل باید به امضاء ۳ نفر گواه رسیده و هویت و امضاء آن‌ها را کلانتری یا ژاندارمری یا دفاتر اسناد رسمی گواهی کرده باشد. مسئول اداره پس از دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور آن را جهت ضمیمه کردن به پرونده و اقدام به ترتیب به بایگانی و دفتر املاک ارجاع می‌کند.

تقاضای متقاضی به همراه ضمائم پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی ارسال و در آن جا پرونده مربوط از ردیف خود خارج و همراه با تقاضا جهت اقدام به دفتر ارسال می‌شود. متصدی دفتر املاک پرونده را بررسی و بخشنامه‌ای مبنی بر اعلام فقدان سند مالکیت خطاب به دفاتر اسناد رسمی تابعه تهیه می‌کند، در این بخشنامه ادعای متقاضی مبنی بر چگونگی فقدان سند مالکیت و مشخصات ملک و نام آخرین مالک بایستی قید شود. بخشنامه پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می‌شود.

در صورتی که مالک ادعا کند بهای ملک او کمتر از حد نصاب لازم برای انتشار آگهی است، مسئول اداره دستور ارزیابی ملک را صادر می‌کند. بدیهی است چنانچه ملک خارج از شعاع ۳۰ کیلومتر بوده و فوق العاده مأموریت و هزینه سفر به نقشه بردار ارزیاب تعلق گیرد متقاضی بایستی آن را پرداخت کند که در این صورت پرونده به حسابداری ارسال و متصدی حسابداری فوق العاده نقشه بردار ارزیاب را وفق مقررات محاسبه و قبض سپرده را صادر و جهت تودیع در بانک به متقاضی تسلیم می‌دارد و او پس از تودیع در بانک نسخ مربوطه را به ثبت اعاده تا ضمیمه پرونده شود.

سپس نقشه بردار ارزیاب همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت و پس از بازدید از ملک آن را بر مبنای قیمت منطقه‌ای ارزیابی و در پایان مأموریت گزارش ارزیابی را به مسئول اداره ارائه می‌کند. گزارش ارزیابی حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر اندیکاتور شده سپس در صورتی که ارزش ملک بیش از حد نصاب تعیین شده باشد، پرونده جهت محاسبه و اخذ حق الدرج آگهی و نیز پرداخت فوق‌العاده مأموریت نقشه بردار ارزیاب به حسابداری ارجاع می‌شود.

مراحل صدور سند مالکیت المثنی

صدور سند مالکیت المثنی

متصدی حسابداری هزینه حق الدرج را محاسبه و قبض لازم را صادر و جهت تودیع در بانک به متقاضی تسلیم و او هزینه حق الدرج در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است، تودیع و نسخ لازم را به حسابداری اعاده می‌کند تا ضمیمه پرونده شود، ضمناً فوق‌العاده مأموریت نقشه بردار ارزیاب نیز حسب دستور مسئول اداره پرداخت و سپس پرونده جهت تهیه آگهی فقدان سند مالکیت به دفتر املاک ارسال می‌شود.

متصدی دفتر املاک با ملاحظه محتویات پرونده و ثبت دفتر املاک آگهی فقدان سند مالکیت را تهیه می‌کند. در این آگهی بایستی مشخصات کامل مالک شماره پلاک و محل وقوع ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکیت و معاملاتی که در سند مالکیت ثبت شده قید شود. آگهی پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت چاپ در یکی از روزنامه ها‌ی محلی یا کثیرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می‌شود.

تذکر ۲: آگهی در دو نوبت به فاصله‌ای که کمتر از ده روز نباشد، بایستی در روزنامه چاپ شود و در آن قید شود که پس از انتشار نوبت دوم ظرف ده روز چنانچه کسی اعتراضی نداشته باشد، می‌تواند به ثبت محل اعلام دارد یا انقضاء مهلت و وصول نکردن اعتراض سند المثنی صادر خواهد شد.

پس از ارسال آگهی به اداره ارشاد اسلامی، محل پرونده جهت ضبط به بایگانی ارسال و زمان مراجعه بعدی متقاضی تعیین و به او اعلام می‌شود. بعد از وصول روزنامه حاوی آگهی چاپ شده در آن و تطبیق آن با پیش نویس وسیله متصدی دفتر املاک در صورتی که اشتباهی در چاپ آن واقع نشده باشد، مراتب صحت انتشار آگهی گواهی و همراه با پرونده جهت ضبط تا انقضاء زمان اعتراض به بایگانی اعاده می‌شود.

پس از انقضاء زمان واخواهی و وصول نشدن اعتراض و مراجعه متقاضی، پرونده به وسیله بایگانی به دفتر املاک ارسال می‌شود. متصدی دفتر املاک، پرونده را بررسی و پس از گواهی متصدی دفتر بازداشتی، مبنی بر بازداشت نکردن مسئول مربوطه دستور تحریر صدور سند مالکیت المثنی را صادر می‌کند.

آن گاه پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالکیت به حسابداری ارسال و در آن جا متصدی حسابداری بهاء دفترچه سند را به شرحی که در مباحث قبل به آن اشاره رفت، دریافت می کند و پرونده را همراه با نسخه قبض مبنی بر وصول بهاء سند مالکیت به دفتر املاک می‌فرستد. سپس متصدی دفتر املاک صدور سند مالکیت المثنی را تحریر و بخشنامه لازم مبنی بر صدور سند مالکیت المثنی را خطاب به دفاتر اسناد رسمی تابعه صادر و مراتب را در ستون ملاحظات دفتر املاک وپیش نویس سند مالکیت اولیه قید می‌کند.

سپس مسئول مربوطه سند مالکیت تحریر شده و بخشنامه و مراتب قید شده در دفتر املاک را امضاء می کند و بخشنامه پس از درج شماره بر آن، به وسیله متصدی دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می‌شود. در خاتمه پرونده جهت تسلیم سند به بایگانی ارسال و در آن جا ابتدا نخ کشی و پلمپ و پس از ثبت در دفتر تسلیم سند و پیش نویس احراز هویت متقاضی که معمولاً با ملاحظه شناسنامه او تحقق می‌پذیرد، در قبال اخذ رسید در دفتر تسلیم سند و پیش نویس سند مالکیت اولیه، به او تسلیم و پرونده در ردیف خود ضبط می‌شود.منبع اصلی

لطفا نظر خود را بنویسید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا
Last.today Mr last ویدا آزما سایت شیراز vinfo ابزار وبمستر Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last آقای آخر آقای آخر کیست Mr last Mr last Mr last Mr last CV Mr last Dansk CV آقای آخر Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last آقای آخر Mr last> Mr last> آقای آخر