مرور برچسب

اشعار عاشقانه

مشکست توده توده نهاده بر ارغوان (رشیدالدین وطواط )

اشعار زیبا و خواندنی رشیدالدین وطواط امام سعدالملک رشیدالدین محمد بن محمد بن عبدالجلیل عمری کاتب بلخی معروف به رشید وطواط شاعر نامی قرن ششم است. وی در سال ۴۸۱ هجری قمری در بلخ چشم به جهان گشود و در سال ۵۷۳ هجری قمری در گرگانج…
last.today
لیدوما طب