مرور برچسب

انتقال بیماریها توسط حشرات

اگر حشرات از روی زمین بروند چه اتفاقی می افتد؟

میزان بسیار زیادی از کار گرده افشانی گیاهان توسط حشرات انجام می شود دنیا بدون حشرات چه خواهد شد؟ اوووووخ! اووووووی! ووووای سوسک! این واکنشی است که اکثر افراد با مشاهده ی یک حشره ی تیره رنگ با شش پا که به آرامی در حرکت اند نشان می…
last.today
لیدوما طب