مرور برچسب

انواع دندان

از وجود میلیون ها دندان در دهان تان خبر دارید؟

از وجود میلیون ها دندان در دهان تان خبر دارید؟ شاید شما هم با دیدن عنوان این مطلب تعجب کرده باشید و البته فکرتان به سمت این رفته باشد که مگر میشود میلیون ها دندان در دهان وجود داشته باشد؟آیا واقعا اینطور است؟اگر جواب بله است،پس چرا ما آن…
last.today
لیدوما طب