مرور برچسب

تصاویر مرد بی مغز

مرد شگفت انگیزی که تقریبا بدون مغز زنده است!

آیا تا به حال کسی بدون مغز به دنیا آمده است؟ این سوال اولین بار در سایتی که شبکه ای برای تبادل دانش است و جایی که می توانید جواب سوال هایتان را از آدم هایی با بینش های خاص دریافت کنید. از نظر تئوری بله انسان ها واقعا بدون مغز زنده می…
last.today
لیدوما طب