مرور برچسب

تقویت ژنتیک بدن در مریخ

برای زندگی در مریخ باید ژنتیک بدنمان تقویت شود!

زمانی که صحبت از سفر فضایی به میان می آید، اثری از عدم اشتیاق برای رسیدن بشر به مریخ دیده نمی شود. ایلان ماسک از اسپیس ایکس گفته است که شرکتش در سال ۲۰۲۵ مسافران را راهی مریخ خواهد کرد. همچنین کنگره آمریکا از ناسا خواسته است تا این ماموریت…
last.today
لیدوما طب