مرور برچسب

تلفن همراه

کاهش عوارض کار دائم با کامپیوتر

کار ممتد با کامپیوتر می تواند پیامدهای مضری به دنبال داشته باشد دکتر اکبری متخصص ارتوپد گفت: اگر کسی می‌خواهد پای کامپیوتر بنشیند مناسب است از صندلی‌ استفاده کند که جای دست داشته باشد و از آرنج تا مچ دست شخص روی آن قرار گیرد. ارتفاع جایی…
last.today
لیدوما طب