مرور برچسب

توانایی عجیب زنان

توانایی عجیب زنان در دوران بارداری

تحقیقات نشان می‌دهند: زنان باردار می‌توانند احساسات را در چهره افراد بخوانند. زنان باردار که بواسطه افزایش هورمون هایشان به مجموعه‌ای از اعصاب با تغییرات و نوسانات خلقی مبدل می‌شوند، در تشخیص نشانه‌های عصبانیت و خشم در چهره…
last.today
لیدوما طب