مرور برچسب

تکرار

تکرارم نکن

هر بار رفتنی شدی، راهت‌و بستم تا نری هر بار برگشتی به من، حس کردم از قبل دورتری هر بار برگشتی به من، یه زخم تازه‌تر زدی هر بار برگشتی ولی برای رفتن اومدی این قدر تکرارم نکن، نذار برات عادت بشم اگه نمی‌مونی نیا، نذار آلوده‌ت بشم اگه نمی‌مونی…
last.today
لیدوما طب