مرور برچسب

حسین رضازاده

سوژه های خبری شورای شهر تهران رد صلاحیت شدند !

نوداد - تعدادی از اعضای شورای چهارم اسلامی شهر تهران که برای پنجمین دوره شورا ثبت‌نام کرده بودند رد صلاحیت شدند. حبیب کاشانی، مرتضی طلایی، الهه راستگو، علیرضا دبیر، مختاباد، حسین رضازاده، عباس جدیدی از جمله رد صلاحیت شدگان بودند. بر اساس…
last.today
لیدوما طب