مرور برچسب

دوره نامزدی،روابط نامزدی

نامزدی دوران شیرینی است اگر….

نامزدی مرحله ای است برای شکل گیری یک زندگی جدید‎ نامزدی دوران خوشی هاست، پس از مراحل پر استرس خواستگاری، بله برون و شیرینی خوران، باید روزهای خوبی در انتظار زوج باشد. نامزدی همانطور که از اسمش مشخص است؛ مرحله ای است برای شکل…
last.today
لیدوما طب