مرور برچسب

دیدن بیگانگان فضایی

چه زمانی با بیگانگان فضایی ملاقات می کنیم؟

مدتی پیش نیل دگراس تایسون در فضای اینترنت نوشته ­ای با این مضمون ثبت کرد: «من اخترفیزیک­دان شخصی شما هستم.» این نوشته سوالاتی از این قبیل در صفحه شخصی این محقق را برمی ­انگیزد: «آیا شما فکر می ­کنید که ما در ۵۰ سال ِ آینده قادر به تماس با…
last.today
لیدوما طب