مرور برچسب

روستای کائوله در آفریقا

کائوله، شهری که روزگاری میزبان شیرازی ها بوده!

 شهر آفریقایی «کائوله» در ۷۰ کیلومتری دارالسلام پایتخت کشور تانزانیا شهر آفریقایی «کائوله» در ۷۰ کیلومتری دارالسلام پایتخت کشور تانزانیا قرار دارد . اینجا روزگاری یکی از مهم ترین بندرگاه هایی بود که اسیران و بردگان سیاه پوست…
last.today
لیدوما طب