مرور برچسب

سبک زندگی

ریشه های «برندبازی» ما، چگونه عمیق شد؟

هفته نامه کرگدن - امید توشه: جامعه ایران در دو دهه گذشته میزبان هجوم فرهنگی خرید کالاهای مارکدار است؛ برندهایی که ضریب نفوذ غیرقابل تصوری را برای کشورهای سازنده خود به همراه آورده اند. در یک مرکز خرید بزرگ در تهران، همه سرها به دنبال نام…

بهترین راه برای دیوانه و عاشق کردن زن زندگی

مجله سبک زندگی، مردها می توانند تنها با گفتن یا انجام دادن بعضی چیزهای کوچک وپیش پا افتاده در حق زن زندگیشان از بسیاری از رفتارهای نا خوشایند او جلوگیری کنید .رابطه صمیمی شما ارزشمند ترین سرمایه شماست .پس هر چه بیشتر درباره عشق و زنان…
last.today
لیدوما طب