مرور برچسب

سرمای قطب

راز یخ نزدن خون جانوران قطبی

دانشمندان کانادایی به کمک ترکیب اشعه ایکس و انکسار نوترونی به دنبال کشف چگونگی زندگی حیوانات قطبی و یخ نزدن خون آن ها، نحوه عملکرد بدن آن ها را توضیح می دهند. با انجام این تحقیقات دانشمندان دریافتند که پروتئین زیستی ضد…
last.today
لیدوما طب