مرور برچسب

سعدی شیرازی

سعدی شیرازی

سعدی شیرازی شیخ مشرف الدین مصلح بن عبدالله متخلص به سعدی و ملقب به افصح المتکلین در بین سالهای ۶۰۵ یا ۶۰۶ (ه . ق) در شیراز و در یک خانواده اهل علم دیده به جهان گشود. سعدی پس از مسافرتهای طولانی به شیراز بازگشت وی چندی معتکف مقبره شیخ ابو…
last.today
لیدوما طب