مرور برچسب

شعر ناب

مجموعه شعر های زیبا محمود دولت آبادی شماره یک

بگذر تابستان بگذر ...(محمود دولت آبادی) بگذر تابستان بگذر ... حال من با تو خوب نمی شود پاییز حال مرا خوب میشناسد ... ((محمود دولت آبادی)) زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد ...(محمود دولت آبادی) زن حقیقت عشق را زود تشخیص…
last.today
لیدوما طب