مرور برچسب

ضرب المثل های فارسی

ضرب المثل خود کرده را تدبیر نیست

داستان ضرب المثل خود کرده را تدبیر نیست وقتی کسی خودش را دچار مشکل کند و خودش برای خودش گرفتاری و ناراحتی درست کند، مردم به او می گویند: «خود کرده را تدبیر نیست.» یعنی هر بلایی هست، خودت بر سر خودت آورده ای؛ پس باید مشکلاتش را هم…
last.today
لیدوما طب