مرور برچسب

عاشق

تکرارم نکن

هر بار رفتنی شدی، راهت‌و بستم تا نری هر بار برگشتی به من، حس کردم از قبل دورتری هر بار برگشتی به من، یه زخم تازه‌تر زدی هر بار برگشتی ولی برای رفتن اومدی این قدر تکرارم نکن، نذار برات عادت بشم اگه نمی‌مونی نیا، نذار آلوده‌ت بشم اگه نمی‌مونی…

زنگ خطری که مجردها نمی‌شنوند!

دختر و پسرهای زیادی هستند که گمان می‌کنند تنها وجود عشق و علاقه برای ازدواج کافی است ولی گاهی همین عشق مانع شناخت درست می‌شود و چشمان ۲ طرف را کور می‌کند. اما اگر خود شما یا یکی از نزدیکانتان تا به حال عاشق شده‌باشید اذعان…
last.today
لیدوما طب