مرور برچسب

عکس درخت

درختان نخلی که راه می روند!

برترین ها - این درختان در جنگل های گرمسیری جنوب و مرکز آمریکا یافت می شود و ریشه های بلند و محکمی دارد که در بیرون درخت و چندین سانتیمتر روی زمین رشد می کنند و درخت را در خاک نگه داشته و چنین به نظر می رسد که درخت چندین پا دارد. مدت ها قبل…
last.today
لیدوما طب