مرور برچسب

چگونه شاد باشیم؟

چگونه میتوانیم انسان شادی باشیم؟

هر کس ممکن است در دوران های خاصی از زندگی اش با حالات روحی و روانی متفاوتی روبرو شود.دوری کردن از دیگران،افسردگی،پرخاشگر بودن و … از جمله این حالات هستند.یک انسان باید بتواند در تمامی این حالات خودش را شاد نگه دارید و به مبارزه با آن ها…
last.today
لیدوما طب