مرور برچسب

چگونگی تعیین تحویل سال

زمان سال تحویل در فضا چه اتفاقی می افتد؟

زمان سال تحویل در فضا چه اتفاقی می افتد؟ همه ساله در روزهای پایانی سال شمسی داغ ترین حرف ها مربوط به ویژگی های سال آینده می باشد و بحثی که بیش از بقیه در میان مردم جلب توجه می کند لحظه تحویل سال است. کره زمین در مداری بیضوی شکل به…
last.today
لیدوما طب